Godina izdanja: 2006.

Naš treći nosač zvuka izdali smo sami pod etiketom ŠIROK ŠOR (shvatili smo da smo registrirani za to i nismo željeli podleći zahtjevima niti jedne izdavačke kuće). Nama osobno najdraži, a smatramo i najzreliji glazbeni uradak. Također je sniman u dominikovom studiju, što nam je dozvolilo da se malo više poigramo s aranžmanima i zvukom. Petnaest autorskih skladbi, od kojih su tri sa prvog nosača zvuka, ali u novim aranžmanima. Na albumu se kao autori nalaze V. V. Škorvaga, K. Dražić, B. Šljivarić, D. Vidović, A. Kladerić, D. Bačić, B. Krstić, A. Kozina, Ž. Barba, Ž. Božić, i S. Knežević.